تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: پيام مشاور آذر شماره 150
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آبان شماره 149
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور مهر شماره 148
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: فرم اشتراک ماهنامه پيام مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: تصميم گيري شغلي چيست ؟
نوع نشريه: بروشور
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

ترس و شكست برابرند
 
كارگاه آموزشي با عنوان" پيشگيري و كنترل بيماري ايدز " براساس مدل شيپ

دبيرخانه شوراي هماهنگي مراكز مشاوره استان تهران با همكاري مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت درمان و علوم پزشكي كارگاه آموزشي با عنوان" پيشگيري و كنترل بيماري HIV/ AIDS براساس مدل SHEP model (Training of Trainers) ويژه كارشناسان...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 19/8/1393
سلسله کارگاه هاي آبان و آذر ماه 1393

سلسله كارگاه هاي آموزشي مركز مشاوره دانشجويي تاريخ موضوع ساعت 25 آبان هوش هيجاني 13-17 25 آبان کمال گرايي 13-17 18 آبان خودآگاهي 13-17 21و28 آبان و 5آذر شخصيت شناسي 13-17 4و11 آذر ...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 10/8/1393

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved, Designed & programmed by Kasracard.org