تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: مشکلات مالي و احساس درماندگي
نوع نشريه: بروشور
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: اصول مديريت خشم
نوع نشريه: بروشور
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: مديريت تنش
نوع نشريه: بروشور
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور 145 ( تير ماه )
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاوره 144
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

خوشبختي از آن كسي است كه در پي خوشبختي ديگران باشد
 
برگزاري کارگاه آموزشي سبك زندگي سالم در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

اين کارگاه4 ساعته ويژه كاركنان دانشگاه تهران بود که توسط جناب آقاي دكتر مسعود شفيعي نيا در تاريخ 26مرداد ماه 93 برگزار گرديد توضيحات تكميلي: طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت،سبک زندگي ترکيبي از الگوهاي رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي شامل...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 28/5/1393
برگزاري کارگاه آموزشي کاربرد طرحواره درماني در مشاوره خانواده

برگزاري کارگاه آموزشي کاربرد طرحواره درماني در مشاوره خانواده در مرکز مشاوره دانشگاه تهران اين کارگاه 8 ساعته ويژه کارشناسان مراکز مشاوره ددانشگاه هاي منطقه يک وزارت علوم تحقيقات و فناوري بود که توسط خانم دکتر هنرپروران در تاريخ 14...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 15/5/1393

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved, Designed & programmed by Kasracard.org