تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: پيام مشاور تير شماره 158
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور خرداد شماره 157
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور شماره 156ويژه هفته خوابگاه ها
نوع نشريه: ويژه نامه
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: تقويم سال 1394
نوع نشريه: ويژه نامه
نويسنده : تقويم سال 1394

نام نشريه: پيام مشاور ارديبهشت شماره 155
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

هيچ روزي از امروز با ارزش تر نيست
 
جلسه هماهنگي اجرايي طرح سيماي زندگي دانشجويي در مرکز مشاوره

مركز مشاوره دانشگاه تهران با هدف هماهنگي اجرايي طرح سيماي زندگي دانشجويي در دانشگاه تهران در تاريخ 22 ارديبهشت 94 جلسه توجيهي طرح را با حضور 19 نفر از كارشناسان شعبات و دفاتر ارتقا تحصيلي برگزار نمود. در اين...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 27/2/1394
جلسه شوراي هماهنگي دبيرخانه مراكز مشاوره دانشجويي منطقه يك و استان تهران

جلسه شوراي هماهنگي دبيرخانه مراكز مشاوره دانشجويي منطقه يك و استان تهران جلسه دبيرخانه شوراي هماهنگي مراكز مشاوره دانشجويي استان تهران (مركز مشاوره دانشگاه تهران) در مورخ 19 ارديبهشت 1394 تشكيل شد. اين جلسه 4 ساعته كه با هدف...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 23/2/1394

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما


counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved