تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: پيام مشاور دي شماره 151
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آذر شماره 150
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آبان شماره 149
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور مهر شماره 148
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: فرم اشتراک ماهنامه پيام مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

گل نيلوفر در مرداب مي رويد! تا همه بدانند در سختي ها بايد زيبايي آفريد
 
برگزاري کارگاه تخصصي مديريت روابط عاطفي

برگزاري کارگاه تخصصي شکست هاي عاطفي در تاريخ هاي 9 و 10 بهمن ماه 93 در مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس : دکتر حسن حميدپور مدت کارگاه : 16 ساعت ( دو روز ) مخاطب : ويژه کارشناسان شاغل در مرکز مشاوره دانشگاه...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 11/11/1393
بازديد خانم دکتر نوابي نژاد از مرکز مشاوره دانشگاه تهران

در تاريخ 10 بهمن ماه در راستاني برگزاري دوره آموزشي خانواده درماني در مرکز مشاوره خانم دکتر نوابي نژاد ( نايب رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور ) از مرکز مشاوره بازديد نمودند . که در اين حين با...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 11/11/1393

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved, Designed & programmed by Kasracard.org