تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: پيام مشاور بهمن شماره 152
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور دي شماره 151
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آذر شماره 150
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آبان شماره 149
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور مهر شماره 148
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

آنكه به صبح مي انديشد، هميشه مي خندد
 
اسامي کارگاه هاي دانشجويي مرکز مشاوره دانشگاه - نسخه بهمن ماه

کارگاه هاي هفته چهارم بهمن ماه 25 لغايت 30 بهمن 93 کد روز موضوع ساعت 9318 شنبه ...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 20/11/1393
برگزاري همايش در خصوص اعتياد با همکاري بسيج در مسجد امام جعفر صادق

برگزاري همايش اعتياد با همکاري بسيج در تاريخ 14 بهمن 93 از ساعت 8.30 تا 11 در محل مسجد امام جعفر صادق واقع در ميدان فلسطين. اين همايش با همکاري مرکز مشاوره دانشگاه تهران و بسيج براي 400 نفر از بسيجيان...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 18/11/1393

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved, Designed & programmed by Kasracard.org