تعداد بازدید کنندگان

نام نشريه: بروشور واحد نوروتراپي مرکز مشاوره دانشگاه
نوع نشريه: بروشور
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: گاهنامه اينترنتي معلم مهر شماره 8
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور بهمن شماره 152
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور دي شماره 151
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نام نشريه: پيام مشاور آذر شماره 150
نوع نشريه: نشريه ادواري
نويسنده : مرکز مشاوره دانشگاه تهران

زمان به خاطر هيچ كس منتظر نمي ماند، ديروز به تاريخ پيوست، فردا معماست و امروز هديه است
 
تصويب برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد و مهارت‌هاي زندگي در دانشگاه تهران

پس از بررسي هاي فراوان و جلسات متعدد شوراي راهبري و سياست‌گذاري بهداشت روان دانشگاهيان و شوراي آموزشي دانشگاه تهران در خصوص اهميت پرداختن به موضوعات مرتبط با آسيب‌هاي رواني اجتماعي دانشجويان مصوب گرديد كه جهت كليه دانشجويان مقطع كارشناسي...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 23/1/1394
ارائه خدمات فوق تخصصي روانشناختي به کارکنان محترم دانشگاه و خانواده آنان

در سال جديد مرکز مشاوره دانشگاه تهران اقدام به ارائه خدمات فوق تخصصي روانشناختي به کارکنان محترم و خانواده آنان نموده است . در اين طرح آزمون هاي استاندارد روانشناختي زير نظر کارشناسان داراي مدرک تخصصي و دکتراي روانشناسي سلامت و...

ادامه...

تاريخ درج خبر: 22/1/1394

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات | اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved, Designed & programmed by Kasracard.org