پنجشنبه 22 آذر 1397 / 2018 13 Dec

خبرها

1397/05/09

نشست مشترك معاونين دانشجويي و مسئولان مراكز مشاوره دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران


برگزاري نشست مشترك معاونين دانشجويي و مسئولان مراكز مشاوره دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

در راستاي توسعه فعاليت مشترك دانشگاه هاي تهران و علوم پزشكي تهران، نشست مشتركي با حضور آقايان دكتر به نژاد، معاون محترم دانشجويي دانشگاه تهران و دكتر حلب چي معاون محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران،‌ روساي مراكز مشاوره دانشگاه هاي مربوطه و برخي از مسئولين و مديران دو دانشگاه در روز يك شنبه مورخ 7/5/97 با دعوت مركز مشاوره دانشگاه تهران در محل اين مركز تشكيل گرديد. نظر به موضوعات مطرح شده در جلسه و نقطه نظرات اعضاي حاضر در خصوص ضرورت و تعامل هر چه بيشتر دانشگاه هاي مذكور به ويژه در زمينه فعاليت هاي بهداشت روان و سلامت دانشجويان، ‌با توجه به اشتراك فضاي فيزيكي مقرر شد تفاهم نامه همكاري در حوزه هاي مربوطه توسط معاونين دانشجويي دو دانشگاه منعقد و اجرائي گردد.

جلسه پس از بازديد اعضاي حاضر در جلسه از مركز مشاوره دانشگاه خاتمه يافت.

اعضاي حاضر:

  1. آقاي دكتر به نژاد معاون دانشجويي دانشگاه تهران
  2. آقاي دكتر حلب چي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  3. خانم دكتر رحيمي نژاد رئيس مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران
  4. آقاي دكتر عفت پناه رئيس بيمارستان ضيائيان
  5. آقاي دكتر مقدس مدير كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
  6. آقاي پيروي رئيس مركز مشاوره دانشگاه تهران
  7. آقاي دكتر عسگري روانپزشك دانشگاه علوم پزشكي تهران

دریافت فایل پیوست خبر :

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مشاوره دانشگاه تهران می باشد.
Design By Persianisd.com