پنجشنبه 22 آذر 1397 / 2018 13 Dec

خبرها

1397/07/22

برگزاری برنامه های متنوع هفته سلامت روان


به مناسبت هفته‌ی سلامت روان و با توجه به شعار روز جهاني سلامت روان با عنوان سلامت روان جوانان: جهان در حال تغيير، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، برنامه‌اي را به منظور آگاه سازي و حساس‌سازي ذهني دانشجويان نسبت به مقوله سلامت‌روان با همكاري كارشناسان مشاوره و همياران سلامت روان، از تاريخ 22 لغايت 24 مهرماه سال 1397 به مدت 3 روز در محوطه پرديس مركزي دانشگاه تهران، برگزار نمود. اين برنامه در 18 غرفه با حضور كارشناسان روانپزشك، روانشناس و مشاور مركز مشاوره دانشگاه تهران و واحدهاي مختلف دانشگاهي اعم از مركز بهداشت، انجمن علمي مشاوره دانشكده روانشناسي، اداره كل تربيت بدني و امور فرهنگي دانشگاه تهران و معاونت‌هاي دانشجويي، اجتماعي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

دریافت فایل پیوست خبر :

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مشاوره دانشگاه تهران می باشد.
Design By Persianisd.com