پنجشنبه 22 آذر 1397 / 2018 13 Dec

خبرها

1395/03/05

شخصیت های سمی 1


می خواهیم به تدریج وطی چند مرحله شما را با  "شخصیت های سمی" آشنا کنیم

 

شخصیت قضاوت گر:

انسان های قضاوت گر از هرچیز و هرکسی که سر راهشان قرار می گیرد به نحوی ایراد می گیرند. شما ممکن است وقت بگذارید و چیزی را با جزئیات کامل و دقیق برای آنها توضیح دهید، اما توضیحات شما از یک گوش آنها وارد و از گوش دیگر خارج می شود. اینگونه افراد پیش از آنکه توضیحات شما را بشنوند، نتیجه گیری یا بهتر بگوییم پیش داوری خود را کرده اند.شخصیت های قضاوت گر، شنونده های خوبی نیستند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران عملکرد به شدت نامناسبی دارند. از یک فرد قضاوت گر، توصیه یا بازخورد خواستن، یک اتلاف وقت به تمام معناست.

 

شخصیت حسود:

هر شکلی از زندگی می تواند بالا و پایین های بسیاری داشته باشد. داشتن کسانیکه بتوانند هنگام دشواری ها شما را حمایت کنند از اهمیت زیادی برخوردار است. اما داشتن کسانیکه هنگام پیروزی ها و موفقیت ها به شما تبریک بگویند و تشویقتان کنند نیز به همان اندازه مهم است. شخصیت های حسود هیچوقت از موفقیت شما خوشحال نمی شوند. آنها حس می کنند تمام موفقیت ها باید فقط به خودشان برسد.

برای شناختن سایر شخصیت های سمی مطالب را دنبال کنید.

فلاحی و خلیلی

روانشناسان مرکز مشاوره چمران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مشاوره دانشگاه تهران می باشد.
Design By Persianisd.com