مشاوره تلفني يكي از شيوه هاي مداخلاتي جديد است كه به سرعت درسرتاسر جهان گسترش كمي و كيفي مي يابد. در كشور ايران به دليل وسعت جغرافيايي، افزايش جمعيت و وجود پاره اي اعتقادات سنتي و مذهبي، استفاده از مشاوره تلفني بسيار شايع و متداول است.

مركز مشاوره تلفني مركزي است با مشاوران صاحب مدرك و با تجربه دركار مشاوره تلفني كه با برقراري ارتباط مشاوره اي به بررسي مشكلات، مسائل و بحران هاي شخصي( در يك نوبت يا مدت طولاني تر) مي پردازد. مشاوره تلفني به معناي ايجاد يك رابطه قرار دادي و مداوم تلفني با رعايت اصول مشاوره اي بين يك مشاور متخصص و مجرب و يك تماس گيرنده است. هدف از مشاوره تلفني برطرف نمودن نيازهاي فوري تماس گيرندگان و تثبت يا بهبود احساس سلامت رواني و جسمي آنان است. بيشتر تماس گيرندگان احساس آشفتگي يا اندوه مي كنند و درباره اينگونه احساسات دچار سردرگمي هستند. مشاوره فرايندي است كه به تماس گيرنده كمك مي كند تا مسائل خود را روشن كنند و قدرت كنترل مسائل آتي را به دست آورد.

با توجه به تنوع تماس گيرندگان و گوناگوني مشكلات آنان گاه ضرورت مي يابد كه براي ارايه راهنمايي و مشاوره مناسب، تماس گيرندگان به مراكز مشاوره حضوري و ديگر منابع حمايتي ارجاع داده شوند. بنابراين ارجاع تماس گيرندگان يكي از اقدامات خدماتي- تكميلي مشاوران تلفني محسوب مي شود.

مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران به منظور توسعه خدمات مشاوره اي جهت دانشجويان دانشگاه از ابتداي تابستان 84 فاز اول فعاليت خود را در زمينه مشاوره تلفني در يك شيفت كاري همه روزه حتي در ايام تعطيل از ساعت 16 الي 21 آغاز نموده است.

جمعيت هدف اوليه جهت ارايه خدمات تخصصي مشاوره اي، كليه دانشجويان دانشگاه تهران مي باشد. دانشجويان ساكن در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه مي توانند با شماره هاي داخلي و ساير دانشجويان با شماره هاي مستقيم از اين خدمات بهره مند شوند.

شماره تلفن هاي تماس:
دانشجويان خوابگاهي: 3-3510
كليه دانشجويان دانشگاه: 66962377 (چهارخط)
ساعت تماس: 16 الي 21 تمامي روزهاي هفته


 

 

 

صفحه اصلی| درباره خدمات مركز | شعب مرکز | مشكلات رايج | برنامه متخصصان | مشاوره الکترونیکی
بیماریهای روانی | انتشارات| اخبار | پیوندها | کارگاه آموزشی  | ارتباط با ما

counseling@ut.ac.ir

Copyright © 2007 University of Tehran Counseling Center all rights reserved.