نوروفیدبک

کاری که در طول جلسات نوروفیدبک برای مراجع انجام می‌شود این است که میزان بالای موج بتا را در نواحی مختلف کاهش می‌دهیم به این صورت که به بطور اتوماتیک دستگاه آستانه‌هایی دارد که وقتی مراجع بتواند با تمرکز و آرامش حد این آستانه‌ها را رعایت کند در برنامه‌ها تقویت دریافت می‌کند و برای مثال اگر میزان موج بتای بالا، بالا باشد در نقطه خاصی از سر، درمانگر دستگاه را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که اگر مراجع بتواند ۲۰ درصد میزان این موج را کاهش بدهد و زیر حد آستانه نگه دارد، برنامه را انجام داده است و امتیاز کسب می‌کند. به مرور مغز یاد می‌گیرد که برای پیش بردن برنامه‌ها، آستانه برخی امواج راکاهش و برخی را افزایش دهد. این کار به وسیله الکترود‌هایی که به گوش و سر وصل می‌شوند اندازه‌گیری می‌شود. برای این مراجع (نقشه مغزی شماره ۱) موج بتای بالا سرکوب می‌شود و کم‌کم میزان سرکوبی افزایش پیدا می‌کند تا مراجع طیف امواج خود را به وضعیت نرمال در نواحی مورد نیاز نزدیکتر کند. هم‌زمان می‌توان برروی ۳ آستانه کار کرد. فرضاً در پشت سر می‌توان بتا را کاهش و هم‌زمان آلفا را تقویت کرد در صورتی که مراجع بتواند آلفا را نسبت به آستانه افزایش داده و بتا و بتای بالا را نسبت به آستانه کاهش دهد می‌تواند در برنامه امتیاز کسب کند. در واقع این یک روند شرطی‌سازی نیز می‌باشد. در کنار تقویت و سرکوب امواج، به مرور شرطی‌سازی کلاسیک نیز در مراجع اتفاق می‌افتد. با انجام برنامه‌هایی مانند دیدن فیلم و انجام برنامه‌های انیمیشن سعی بر ایجاد انگیزه در مراجع برای همکاری در روند جلسات درمان در طول ۱۵ دقیقه، کوشش می‌شود.

درمراجع دیگر (نقشه مغزی شماره ۲) میزان موج دلتا در پشت سر کمی بالاست و میزان بتا و های بتا در نواحی جلو و مرکز سر بالاست. هم‌چنین آلفا در پشت سر کاهش دارد. به همین جهت پس از ارزیابی می‌توان آستانه امواج ایشان را جهت سرکوب دلتا، و B1 و B2 در نواحی پشت سر و مرکز سر تنظیم گرددو با دقت مراجع و تمرکز بر برنامه‌ها به مرور وضعیت امواج بهبود یافته و امتیازگیری در برنامه‌ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین تقویت موج آلفا در پشت سر نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. می‌توان همزمان بر روی سه آستانه آلفا و دلتا کار کرد.

مراجع بعدی (نقشه مغزی شماره ۳)، نقشه مغزی مناسبی دارد، کمی میزان موج بتا بالاست که می‌توان برای ارتقاء عملکرد این مراجع در نواحی جلو و پشت سر اقدام کرد. در این روش بتا و SMR در صورت لزوم تقویت شده و موج HB و Delta, Theta کاهش پیدا می‌کند تا دقت مراجع افزایش یافته و خلق و حافظه بهبود بیشتری پیدا کند.