TDCS

مرکز مشاوره دانشگاه تهران در تاریخ ۹۳/۸/۲۰ اقدام به خرید دستگاه تحرک مغزی (TDCS) نمود و آماده پذیرش بیماران ارجاعی جهت درمان از طریق تحریک مغزی شد.

تحریک مغزی یکی از روش‌های غیرتهاجمی درمان مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و پیوسته اثر خود را بجا می‌گذارد و امروزه کاربرد گسترده‌ای در درمان اختلالات روان‌پزشکی و مغزی پیدا کرده است.

این جریان الکتریکی پیوسته تحریک‌پذیری نورونی را در نواحی خاص مغز افزایش یا کاهش می‌دهد. این تغییر در تحریک‌پذیری نورونی به تغییر در عملکرد مغز منجر می‌شود و امروزه کاربرد گسترده‌ای در درمان اختلالات نورولوژیکی و روان‌پزشکی دارد. در این روش درمانی دو الکترود باتوجه به اختلال مورد نظر روی قسمتی از سر قرار می‌گیرند. یکی از الکترودها دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی است. چریانی که شدت آن بین ۱ تا ۲ میلی‌آمپر متغیر است، بین الکترودها برقرار شده و بخشی از آن از طریق جمجمه وارد مغز می‌شود. جریان الکتریکی وارد شده به مغز قادر است فعالیت سلول‌های مغزی را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق اثرات درمانی بجا بگذارد.