تعرفه ها

   تعرفه پیشنهادی خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران سال 1400      

  پرداخت رزرو جلسات از طریق لینک های زیر امکان پذیر می باشد.                                         

 

روانشناسان و مشاوران

روانپزشک

نوروفیدبک

QEEG

rTMS

tDCS

AVE

روانسنجی

کارشناسی ارشد

دکتری

20 دقیقه

20 دقیقه

لیست 1

لیست 2

45 دقیقه

60 دقیقه

45 دقیقه

60 دقیقه

1،080،000

1،350،000

1،560،000

1،950،000

512،000

1،000،000

2،000،000

1،200،000

500،000

500،000

1،350،000

500،000

رزرو جلسه

432000

رزرو جلسه

540000

رزرو جلسه

624000

رزرو جلسه

780000

رزرو جلسه

204800

رزرو جلسه

400000

رزرو جلسه

800000

رزرو جلسه

480000

رزرو جلسه

200000

رزرو جلسه

200000

رزرو جلسه

540000

رزرو جلسه

200000

                               


 • لیست1 :مقیاس های انفرادی هوش شامل استفورد بینه، وکسلر و آزمون های فرافکنی (رورشاخ، CAT TAT)
 • لیست 2: پرسشنامه های شخصیتی شامل MMPI، NEO، کتل و نرم افزارهای شناختی استروپ، حافظه وکسلر، ویسکانسین، IVF، و ...
 • تعرفه به ریال می باشد.

 

        

                                تعرفه کارگاههای آموزشی بهداشت روانی                                                           

عنوان

تعرفه سال 1400

ïتعرفه کارگاه های تخصصی آزاد دانش افزایی دارای مجوز دفتر آموزش های آزاد

6 ساعت

1،850،000

12 ساعت

3،750،000

25 ساعت

7،500،000

50 ساعت

15،000،000

100 ساعت

30،000،000

 

عنوان

تعرفه

سایر خدمات

150،000