تعرفه ها

                                                                                                                                                         

 تعرفه خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران ویژه مراجعان آزاد  سال 1400

ویزیت روانشناس و مشاور

ویزیت

روانپزشک

یک جلسه نوروفیدبک

 نقشه مغزی

QEEG

یک جلسه

rTMS

tDCS

AVE

روانسنجی

کارشناسی ارشد

دکتری

20 دقیقه

20 دقیقه

لیست 1

لیست 2

45 دقیقه

60 دقیقه

45 دقیقه

60 دقیقه

1،080،000

1،350،000

1،560،000

1،950،000

512،000

1،000،000

2،000،000

1،200،000

500،000

500،000

1،350،000

500،000

  • لیست1 :مقیاس های انفرادی هوش شامل استفورد بینه، وکسلر و آزمون های فرافکنی (رورشاخ، CAT TAT)
  • لیست 2: پرسشنامه های شخصیتی شامل MMPI، NEO، کتل و نرم افزارهای شناختی استروپ، حافظه وکسلر، ویسکانسین، IVF، و ...
  • تعرفه به ریال می باشد.

                                                                    

                                تعرفه کارگاههای آموزشی بهداشت روانی                                                           

عنوان

تعرفه سال 1400

ïتعرفه کارگاه های تخصصی آزاد دانش افزایی دارای مجوز دفتر آموزش های آزاد

6 ساعت

1،850،000

12 ساعت

3،750،000

25 ساعت

7،500،000

50 ساعت

15،000،000

100 ساعت

30،000،000

 

عنوان

تعرفه

سایر خدمات

150،000

 

  توجه: در صورت عدم اطلاع از لغو نمودن  نوبت دریافتی به پذیرش مرکز مشاوره، (حداکثر تا 48 ساعت قبل) وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.