مشاوره الکترونیکی

مشاوره الکترونیکی از طریق وب سایت مرکز مشاوره دانشگاه و فرم زیر صورت می‌گیرد. علاقه‌مندان می‌توانند پرسش‌های خود را در این وب سایت مطرح کرده و پاسخ متخصصان را در وب سایت یا ایمیل خود دریافت نمایند.

فرم مشاوره الکترونیکی