درباره ما

درباره ما

تاریخچه مرکز مشاوره دانشگاه تهران

نخستین مرکز مشاوره خدمات روانشناختی جهت ارائه خدمات به دانشگاهیان، در سال 1345 و در دانشگاه تهران تحت عنوان " مرکز مشاوره و راهنمایی"  راه اندازی شد. در این مرکز برای اولین بار کار تیمی مرکب از یک روانشناس بالینی-که سرپرست مرکز نیز بود- یک روان پزشک و یک مددکار اجتماعی به بررسی مسائل روانشناختی دانشجویان می پرداختند و با همکاری هم نسبت به شناسایی مشکلات و ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی آنها اهتمام می ورزیدند.

   در حال حاضر مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری تیمی از روانشناسان، مشاوران، مددکاران و روانپزشکان در مرکز مشاوره دانشگاه و شعبات آن در سطح پردیس­ها و دانشکده ­ها و همچنین خوابگاههای فاطمیه، چمران و کوی پسران، نسبت به ارائه خدمات مشاوره حضوری، تلفنی، الکترونیکی و آنلاین اقدام می نماید.

این مرکز طی سال های گذشته مفتخر به کسب عنوان مرکز مشاوره ممتاز کشوری دانشگاههای وزارت علوم شده است.

 

مسئولان مرکز مشاوره دانشگاه تهران

رئیس مرکز: 

دکتر زهره عزیزی  

آدرس ایمیل: zazizi@ut.ac.ir

 

معاون مرکز:

آدرس ایمیل: 

 

کارشناس مسئول اداری:

علی صیدی

آدرس ایمیل:   aliseidi@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول روانشناسی بالینی:

احمد عابدیان

آدرس ایمیل:   abediana@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول مشاوره و راهنمایی:

فاطمه حسین پورلنگرودی

آدرس ایمیل: fa.hoseinpour@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول بهداشت روان

مژگان جانبخش

آدرس ایمیل: Janbakhsh1350@ut.ac.ir

  

کارشناس مسئول مشاوره خوابگاههای پسران مرکز مشاوره دانشگاه:

سیدحسن تقوی

آدرس ایمیل: 

 

کارشناس مسئول مشاوره خوابگاههای دختران مرکز مشاوره دانشگاه: 

زهرا ولی زاده

آدرس ایمیل:  zvalizadeh@ut.ac.ir