کلینیک نوروتراپی

نوروتراپی در لغت به معنای درمان نورون می‌باشد. نورون سلول‌های تشکیل دهنده مغز و اعصاب بدنی ما می‌باشد. بصورت عام، نوروتراپی به مجموعه‌ای از درمان‌های پیشرفته و نوین اطلاق می‌شود که به منظور تشخیص، ارزیابی و درمان اختلالات نورفیزیولوژیکی و روانشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین و پرکاربرد ترین تجهیزات نوروتراپی شامل fMRI ، نوار مغزی کمی QEEG ، نوروفیدبک، بیوفیدبک، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rTMS ، تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای tDCS ، تحریک دیداری شنیداری AVE و عینک واقعیت مجازی می‌باشد. خوشبختانه کلینیک نوروتراپی دانشگاه مجهز به نوار مغزی کمی QEEG ، نوروفیدبک، بیوفیدبک، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rTMS ، تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای tDCS ، تحریک دیداری شنیداری AVE می‌باشد.

 

  1. نواری مغزی کمی QEEG
  2. ارزیابی نقشه مغزی
  3. نوروفیدبک
  4. بیوفیدبک
  5. تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rTMS
  6. تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ایtDCS
  7. تحریک دیداری شنیداری AVE