اولین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان

اولین گام برای هویت‌بخشی به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان برگزاری یک همایش سراسری در فروردین ۱۳۹۶ بود.

در این همایش که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، ۳۴۴ دانشجوی همیار از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران گرد هم آمدند.

این همایش با دو رویکرد اصلی اجتماعی شدن امر پیشگیری و پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

در برگزاری این همایش ۴۳ دانشجوی همیار از دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، صنعتی شریف، قم و هنر مشارکت داشتند.