اولین نشست دبیران: اولین گام برای مشارکت همیاران سلامت روان

اولین نشست دبیران: اولین گام برای مشارکت همیاران سلامت روان

برای اولین بار دبیران کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان از سراسر کشور در دانشگاه تبریز گرد هم آمدند تا علاوه بر گزارش عملکرد کانون های خود در سال تحصیلی گذشته، در مورد مشکلات و راه‌های موجود در راه اهداف کانون همفکری کنند.

این نشست که با میزبانی گرم دانشگاه تبریز همراه بود، اولین گام برای مشارکت همیاران سلامت روان در تعیین چشم انداز اهداف کانون به شمار می‌رود. 

بحث و تبادل نظر در مورد عملکرد کانون‌های همیاران سلامت روان هر منطقه، مطالبه گری مشکلات موجود، همفکری در چگونگی افزایش اثرگذاری فعالیت های کانون و پیشنهادهای سازنده برای تعیین چشم‌انداز کانون از مهم‌ترین اهداف این نشست بودند.

در این نشست که در ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۹۶ برگزار شد، دبیران کانون های همیاران دانشگاه تهران از جمله پردیس مرکزی، فارابی، ابوریحان و کشاورزی و منابع شرکت کردند.