همیاران سلامت روان چه کسانی هستند؟

همیاران سلامت روان چه کسانی هستند؟

مشکلات روانشناختی در مواجهه با مسائل محیطی و اجتماعی به طور مکرر به وقوع می پیوندد. ماهیت زندگی دانشجویی هم معمولا پر از استرس و چالش های مختلف است. به همین دلیل دانشجویان نیز در معرض مشکلات روانشناختی هستند.

همسالان می توانند یکدیگر را در زمینه های بهداشت روانی راهنمایی و حمایت کنند.

راهنمایی و مشاوره همسالان در زمینه های سلامت روانی نیازمند آموزش مقدماتی تشخیص علایم روانشناختی، برقراری ارتباط موثر، گفتگوی یاری بخش، راهنمایی های اولیه و در صورت نیاز ارجاع به مشاوران متخصص است.

آن دسته از همسالانی که تحت آموزش و نظارت قرار می گیرند تا در کنار مرکز مشاوره دانشجویی و در قالب رفتاری داوطلبانه به ارائه خدمات حمایتی بپردازند، همیاران سلامت روان نامیده می شوند.