اخبار

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

دانشجویان و دانشگاهیان محترم دانشگاه تهران با توجه به شرایط کنونی شیوع کرونا و الزام در منزل ماندن، مرکز مشاوره دانشگاه تهران اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری به چند روش نموده است.

ادامه مطلب