اخبار و رویدادها

گاهنامه الکترونیکی سلامت روان

گاهنامه الکترونیکی سلامت روان

نخستین شماره گاهنامه الکترونیکی سلامت روان ویژه مراکز مشاوره دانشگاه ها، کار مشترک دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شهریور ۱۳۹۹منتشر شد.

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

دانشجویان محترم دانشگاه تهران با توجه به شرایط کنونی شیوع کرونا و الزام در منزل ماندن، مرکز مشاوره دانشگاه تهران اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری نموده است.