اخبار و رویدادها - آرشیو

سومین کنگره نماز ، سلامت روان و نشاط معنوی

سومین کنگره نماز ، سلامت روان و نشاط معنوی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران و مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا با همکاری ستاد اقامه نماز، دفتر مرکز مشاوره وزارت علوم، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دانشگاه الزهرا(ع)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ...