اخبار و رویدادها - آرشیو

روز جهانی مددکاری اجتماعی

روز جهانی مددکاری اجتماعی

شعار امسال روز جهانی مددکاری اجتماعی تحت عنوان "من هستم، چون ما هستیم" نام گرفته است، این شعار اساسا درباره همبستگی و چگونگی تاثیر اقدامات ما بر دیگران و جامعه است.

کسب رتبه اول کانونهای همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه یک کشور توسط کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

کسب رتبه اول کانونهای همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه یک کشور توسط کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران، موفق به کسب رتبه اول کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه یک کشور شد.