اخبار و رویدادها - آرشیو

تقدیر از عضو هیات علمی پردیس فنی

تقدیر از عضو هیات علمی پردیس فنی

دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجوئی دانشگاه از تلاش اثربخش و شایسته این عضو هیات علمی جوان پردیس فنی به جهت بستر سازی برای مشارکت جمعی دانشجویان در تحقق هدف دانشگاه بدون دخانیات و ارتقاء سلامت ...

پیشگیری از خودکشی در جوانان

پیشگیری از خودکشی در جوانان

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان کشور اقدام به برگزاری همایش یک روزه(۲۱ مهر ماه) با موضوع پیشگیری از خودکشی در جوانان ...