همیاران سلامت


تاریخچه کانون همیاران سلامت روان (یاریگران زندگی): این کانون چرا و چگونه شکل گرفت؟


در دهه های اخیر بیشتر دانشگاه های جهان با هدف پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی و همچنین ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان اقدام به آموزش مشاوران همسال (peer counselor)  کرده اند.

مشاوران همسال (peer counselor) دانشجویانی هستند که بعد از گذراندن آموزشهای لازم به افزایش آگاهی و حمایت از دانشجویان در گروه های اجتماعی مختلف کمک می کنند. 

بسیاری به اشتباه این دانشجویان را "مشاور" تلقی می کنند در حالی که به هیچ عنوان ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حیطه وظایف آنان نیست. 

اولین بار در سال 1394 شاهد ابلاغ اساسنامه کانون دانشجویی همیاران سلامت روان (یاریگران زندگی) به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بودیم. این کانون به عنوان نهادی مستقل و غیر سیاسی با هدف ارتقای سلامت عمومی و اجتماعی دانشجویان مبتنی بر فعالیت های اجتماع محور تشکیل شده است. 

تشکیل کانون همیاران سلامت روان (یاریگران زندگی) نویددهنده شروع مرحله ای جدید در بحث اجتماعی شدن پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی است. 

این کانون از سال 96 به طور رسمی در دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد و در طی این مدت با شرکت در همایش ها و برگزاری برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی در مسیر رسیدن به اهداف کانون گام برداشت.

همیاران سلامت روان چه کسانی هستند؟

اولین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان

اولین نشست دبیران: اولین گام برای مشارکت همیاران سلامت روان
کلیپ همیاران سلامت روان در اهدای خون
کلیپ همیاران سلامت روان به مناسبت روز جهانی ایدز آذر 1400( اجازه نمی‌دهیم کرونا برنامه مراقبت از اچ‌آی‌وی را تحت تاثیر خود قرار دهد...)