اخبار و رویدادها

روز دانشجو

روز دانشجو

بر کلیه پویندگان مسیر دانش و بینش مبارک باد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران: مسئولیت اجتماعی با رویکرد هم افزایی اولویت دانشگاه در برنامه‌های پیشگیری و مواجهه با بزه‌های اجتماعی است

معاون دانشجویی دانشگاه تهران: مسئولیت اجتماعی با رویکرد هم افزایی اولویت دانشگاه در برنامه‌های پیشگیری و مواجهه با بزه‌های اجتماعی است

معاون دانشجویی دانشگاه، تولید و گسترش علم پیشگیری از اعتیاد را از اهداف دانشگاه تهران و در راستای تحقق و رویکرد مسئولیت اجتماعی برشمرد.

مسابقات کشوری مجازی دومینو

مسابقات کشوری مجازی دومینو

ویژه دانشجویان دانشگاههای کشور با محورهای سلامت روان/خودمراقبتی/سواد سلامت روان/همدلی/تاب آوری