اخبار و رویدادها

مسابقه ادبی و هنری دانشگاه بدون دخانیات

مسابقه ادبی و هنری دانشگاه بدون دخانیات

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه دانشگاه بدون دخانیات برگزار می‌نماید: