اخبار و رویدادها

مسابقات کشوری مجازی دومینو

مسابقات کشوری مجازی دومینو

ویژه دانشجویان دانشگاههای کشور با محورهای سلامت روان/خودمراقبتی/سواد سلامت روان/همدلی/تاب آوری

بهداشت روان

بهداشت روان

کارگاه‌های آموزشی آنلاین بهداشت روان ویژه دانشجویان دانشگاه‌های کشور

گاهنامه الکترونیکی سلامت روان

گاهنامه الکترونیکی سلامت روان

نخستین شماره گاهنامه الکترونیکی سلامت روان ویژه مراکز مشاوره دانشگاه ها، کار مشترک دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شهریور ۱۳۹۹منتشر شد.

مسابقه ترم کرونایی

مسابقه ترم کرونایی

مراسم اختتامیه رویداد ادبی، هنری و بهداشت روانی مسابقه ترم کرونایی ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.