اخبار و رویدادها

کرونا دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی

کرونا دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی

به مناسبت روز جهانی سلامت روان این همایش توسط دانشکده رفاه با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ...

همایش خانه و دانشگاه

همایش خانه و دانشگاه گالری

این همایش روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در سالن امیرکبیر دانشگاه تهران به منظور پیوند بین خانواده و دانشگاه برگزار شد.