موفقیت یا شکست عاطفی

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۶۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵