شهامت، اعتماد به نفس و مدیریت ترس از سخنرانی

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه ۱۷ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۸

‌‌‌‌‌‌