مدل ارتباطی DISC

مدل ارتباطی DISC

محل برگزاری: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، پلاک ۱۳ و ۱۵، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۱۰ الی ۱۸