تحلیل رفتار متقابل TA

‌‌‌‌‌‌‌

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

شروع دوره: سه شنبه ۱۰ اردیبهشت، ساعت ۹ الی ۱۳

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵