شخصیت شما چه رنگی است؟

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۹ الی ۱۳

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵