آشنایی با زبان ذهن

آشنایی با زبان ذهن

محل برگزاری: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، پلاک ۱۳ و ۱۵، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۹۸، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲، ۰۲۱-۸۶۰۱۶۸۲۷

‌‌‌‌‌ساعت پاسخگویی: ۱۰ الی ۱۸