خودشناسی و شخصیت شناسی با استفاده از مدل اینیاگرام

‌‌‌‌‌‌‌

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵