ارتباط زوجین

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه ۱۶ اردیبهشت، ساعت ۹ الی ۱۳

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵