درمان تله های روانی (طرحواره ها)

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، ساعت ۹ الی ۱۳

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵