از انتخاب تا ازدواج

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی :۱۴ الی ۱۸