فرمول های روابط عاطفی

 

محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه ۹ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۸

تلفن: ۸۶۰۱۶۸۲۷-۰۲۱، ۰۹۳۶۵۱۹۳۱۶۲

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۵